Konte Plymouth- Gout nan Sant

Patwone pa: EB Hope Logo

Kap chèche resous pou yon maladi itilizasyon dwòg pou tèt ou oswa yon lòt moun?

Sant Drop-In Centers yo louvri evènman style kay kote moun ka jwi manje ak konvèsasyon avèk espesyalis resous kominotè, ki moun ki ka ofri asistans avèk tretman, plasman, sipò ak espwa.  Nou isit la premye jedi chak mwa.