Konte Plymouth- Gout nan Sant

Patwone pa:  Rekiperasyon kanmarad sid

Biwo Rekiperasyon Kanmarad Sid la nan Scituate Harbor gen tout pouvwa a yon gout nan Sant chak Samdi soti nan 9:00 am- 12:00 pm.  Zanmi, manm fanmi, ak moun ki soti nan tout kominote yo akeyi yo satisfè ak yon Espesyalis sipò kanmarad ki resevwa fòmasyon oswa founisè tretman pwofesyonèl konsènan tretman, asirans, lojman modere, sipò rekiperasyon, oswa nenpòt kesyon ki gen rapò ak maladi itilizasyon dwòg.  Nan premye Samdi chak mwa, yon Defansè Pwomosyon Sante nan Manet Kominote Sante yo pral sou men pou fòmasyon prevansyon opioid ak twous naloxone.  Tout sèvis yo gratis epi konfidansyèl.

South Shore Recovery, 50 Cole Parkway, 2yèm etaj, Scituate Harbor.

www.southshorepeerrecovery.com

781-378-0453