Aprann fè fas ak Reyinyon chak semèn

Aprann fè fas ak logo

Reyinyon yo ap fèt nan Lekòl Segondè Pwofesyonèl Vokasyonèl Sid la, nan Restoran Brass lantern.  Sèvi ak premye antre a, anba Stone Archway la lè w ap rale nan lekòl la.  Restoran an sitiye dirèkteman andedan sou bò dwat la.

 

Aprann fè fas a reyinyon chak semèn kouri pa fasilitatè ki gen eksperyans ki te la. Reyinyon sa yo ofri sipò kanmarad, edikasyon, resous ak HOPE pou fanmi ki gen rapò ak dejwe ak rekiperasyon. Yo se yon kote ki an sekirite pou manm yo pataje eksperyans yo, poze kesyon, aprann sou dejwe epi koute MOUN KAP PALE ENVITE ki swa nan rekiperasyon alontèm oswa pwofesyonèl nan jaden an. Edikasyon twòp ak fòmasyon Narcan disponib tou nan chak reyinyon nan Massachusetts.

Pifò reyinyon kòmanse nan 7:00pm epi yo ap fèt chak semèn.  Gade kalandriye ki anba a pou pifò enfòmasyon espesifik. Fwa ak kote yo sijè a chanje. Reyinyon yo pa pwal fèt nan gwo jou ferye yo. Si ou gen nenpòt kesyon oswa w ap chèche tcheke estati a nan yon reyinyon tanpri kontakte nou nan www.learn2cope.org sit entènèt nou an oswa rele nou nan 508-738-5148.