Piblikasyon ak Evènman Konsyantizasyon

Bwochi


Konsyantizasyon Evènman:

Jou west Bridgewater Park

Septanm 12, 2021

Fyè pou sipòte 30tyèm anyèl West Bridgewater Park Day. Biwo Komisè Gouvènman Plymouth la ak Depatman Cherif Plymouth la te mete ansanm ak fòs yo pou ankouraje kanpay la Fè Li lakay li, ansanm ak resous biwo nou yo.

Espesyal mèsi a Klib Lwès Bridgewater Lyon an pou devouman yo nan kominote a!


Enstalasyon chèz machin, ki gen pwoblèm ak distrè tab kondwi Resous

Fè li Logo Lakay

Fè li Lakay-wèb Hub

klike la a: https://otf.plymouthda.com/make-it-home/